USŁUGI AUDYTORSKIE

Świadczymy usługi w zakresie:
Badania i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Badania planów przekształcenia jednostek gospodarczych w zakresie poprawności i rzetelności, podziału i łączenia spółek.
Innych usług atestacyjnych, takich jak: sprawdzenie działania systemów kontroli, usprawnienia systemów finansowo-księgowych, budżetowania i planowania finansowego oraz zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.
Wykonywania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.
– Sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz współpracy w zakresie monitorowania  i uaktualniania istniejącej dokumentacji.

Jeśli życzą sobie Państwo wyceny badania sprawozdania finansowego prosimy o przesłanie następujących informacji:

Dane do kontaktu:
Usługi Księgowe i Audytorskie „RANGAAngelika Sadłoń-Grabska
43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
NIP: 937-139-95-21, REGON: 040848416
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 4020.
tel.: 515096788, 668156992
e-mail: info@ranga.net.pl