USŁUGI KSIĘGOWE

Świadczymy usługi w zakresie
Prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowej książki przychodów i rozchodów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez klienta zarówno w naszej kancelarii, na naszym programie księgowym, jak i u klienta, na jego programie księgowym.
Nadzoru nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
Opracowywania planu kont zgodnie ze standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym.
Zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych.
Sporządzania deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów i raportów wymaganych przepisami prawa.
Sporządzania sprawozdań finansowych według standardów przyjętych w polityce rachunkowości.
Przygotowywania sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych
Realizowania procedury potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy.
Współpracy w opracowywaniu wniosków kredytowych.
Udzielania porad oraz wyjaśnień księgowo-podatkowych.
Obsługi kadrowo-płacowej –  rejestracji pracodawcy i pracowników dla celów ubezpieczenia społecznego, przygotowywaniu list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i innych form zatrudnienia oraz odpowiadających im rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, sporządzaniu deklaracji miesięcznych i rocznych.

Dane do kontaktu:
Usługi Księgowe i Audytorskie „RANGAAngelika Sadłoń-Grabska
43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
NIP: 937-139-95-21, REGON: 040848416
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 4020.
tel.: 515096788, 668156992
e-mail: info@ranga.net.pl