O nas

FIRMA USŁUGI KSIĘGOWE I AUDYTORSKIE „RANGA”
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZOSTAŁA ZAŁOŻONA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA
– ANGELIKĘ SADŁOŃ-GRABSKĄ – NR W REJESTRZE 12610

Od 2006 r. posiadamy doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz spraw kadrowych zarówno w podmiotach krajowych, jak i o kapitale zagranicznym.
W tym samym roku rozpoczęliśmy również proces zdobywania wiedzy praktycznej i teoretycznej z dziedziny rewizji finansowej oraz innych usług świadczonych przez biegłego rewidenta.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, planów przekształcenia, przeglądzie ksiąg rachunkowych oraz w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.
Świadczymy usługi doradcze w sprawach ekonomiczno-finansowych i podatkowych.

Wszystkie usługi świadczymy z zachowaniem tajemnicy informacji, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, kodeksem etyki zawodowej oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane do kontaktu:
Usługi Księgowe i Audytorskie „RANGAAngelika Sadłoń-Grabska
43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza 8
NIP: 937-139-95-21, REGON: 040848416
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 4020.
tel.: 515096788, 668156992
e-mail: info@ranga.net.pl